Lärarutbildning vid Örebro universitet

Invigning av Högskolepedagogiskt centrum

20 september 2019 12:30 – 14:00 Ljuspunkten, Långhuset

Några av de som är verksamma vid Högskolepedagogiskt centrum på Örebro universitet.

Några av de som jobbar med högskolepedagogisk forskning och utveckling vid Högskolepedagogiskt centrum.

Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande, PIL, byter namn till Högskolepedagogiskt centrum. Det firas med en invigning den 20 september dit alla intresserade är välkomna.

Örebro universitet jobbar strategiskt, strukturerat och systematiskt med högskolepedagogisk utveckling och forskning för att öka den pedagogiska medvetenheten bland forskare och lärare – vilket leder till en hög kvalitet på våra utbildningar.

Den 1 juli bytte PIL namn och blir Högskolepedagogiskt centrum, som finns i Långhuset. Det firas med en invigning i Ljuspunkten för alla intresserade den 20 september klockan 12.30. Ingen anmälan krävs.

Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande, PIL, har funnits vid Örebro universitet sedan 2013. Här arbetar förutom en föreståndare och administrativ personal fem pedagogiska utvecklare med inriktning mot digitalt lärande och hållbar utveckling samt tio lektorer som delar sin tid mellan högskolepedagogisk forskning och undervisning.

– Vårt uppdrag är att jobba strategiskt, strukturerat och systematiskt med högskolepedagogisk utveckling och forskning för att öka den pedagogiska medvetenheten bland forskare och lärare här på Örebro universitet. Målet är en hög kvalitet på våra utbildningar, säger Kristin Ewins, som är föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum.

Hon ser namnbytet som ett naturligt steg i takt med att enheten har vuxit, och hoppas också att det nya namnet bättre ska spegla att fokus ligger på just högskolepedagogik.

– Här ingår både högskolepedagogisk forskning och praktiskt högskolepedagogiskt arbete som vi gör tillsammans med lärarna ute på alla institutioner. Vi har hittat ett gott samarbete som vi är mycket stolta över.

Högskolepedagogiskt centrum invigs officiellt med snacks och bubbel den 20 september klockan 12.30 i Ljuspunkten i Långhuset.

– Jag hoppas att många vill komma och fira med oss. På invigningen kommer vi också att presentera några av de nya initiativ kring högskolepedagogisk utveckling och forskning som kommit ur satsningen, säger Kristin Ewins.

Lägg till i din kalender