Lärarutbildning vid Örebro universitet

Matematikdidaktiskt nätverk 26 september

26 september 2023 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Elever och räknetal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program 

Rik matematikundervisning – klassrumsforskning och läromedel

Andreas 143x145.jpgNätverksträffen leds av Andreas Ryve, professor i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens universitet och gästprofessor vid Örebro universitet.

Eftermiddagen kommer handla om klassrumsforskning i matematik, vad som kännetecknar bra läromedel i matematik och diskussioner kring hur bra samverkan mellan lärare och forskare kan se ut. Mycket fokus kommer ligga på lärarens arbete och vad forskningen säger om lärares agerande i klassrummet och hur framförallt lärarhandledningar kan fungera som resurs för att etablera rik matematikundervisning.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

ANMÄLAN ÄR STÄNGD.

Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 31 38