Lärarutbildning vid Örebro universitet

Musikdidaktiskt nätverk 11 mars

11 mars 2020 15:15 – 18:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som spelar piano

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar musiklärare i grundskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Workshop
Johanna Levin.jpgChrsitina Larsson.jpgChristina Larsson och Johanna Levin, båda verksamma vid Musikhögskolan Örebro universitet, leder nätverksträffen på temat Improvisation i musikklassrummet - möjligheter och utmaningar.

Nätverksträffen handlar om improvisation och musikskapande, om dess möjligheter till lärande i grundskolans musikundervisning. Vi diskuterar också utmaningarna i att arbeta med improvisation i en mål- och resultatstyrd skola. Nätverksträffen kombinerar diskussion och reflektion med praktiska övningar och erfarenheter.

Christina har mångåriga erfarenheter som sångpedagog och i hennes avhandling undersöker och behandlar hon improvisation i grundskolans mellanstadium.

I sitt arbete som rytmikpedagog arbetar Johanna med kroppen som musikpedagogiskt verktyg och uttryck. Hon kommer att ha en workshop där rörelse är utgångspunkten för improvisation och skapande.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55