Lärarutbildning vid Örebro universitet

Musikdidaktiskt nätverk - Inställt!

05 september 2019 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som spelar piano

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Hur fungerar normer? Och hur hänger normer ihop med makt och ojämlikhet och vad har det med musikundervisning att göra? 
Vid nätverksträffen ger Rebecca Dobre Billström, doktorand vid Musikhögskolan Örebro universitet, en introduktion till normer, normmedvetenhet och normkritisk pedagogik som begrepp och praktik. Tillsammans diskuterar vi sedan hur vi kan arbeta med att synliggöra och utmana begränsande normer i musikklassrummet i en strävan mot mer inkluderande arbetssätt. Vi ställer oss frågan: vad kan ett normmedvetet eller normkritiskt förhållningssätt innebära just i musikklassrummet? 

Nätverksträffen är inställd!


Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender