Lärarutbildning vid Örebro universitet

Musikdidaktiskt nätverk

08 september 2022 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som spelar piano.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar musiklärare i grundskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Hur mäta det omätbara?

- En nätverksträff kring betyg och bedömning i ämnet Musik på grundskolan - möjligheter och utmaningar.

per web kopia.jpgTillsammans med Per Abelson, musiklärare på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun och adjungerad adjunkt vid Musikhögskolan Örebro universitet, diskuterar vi bedömning och betygsättning i musikämnet. Nätverksträffen bygger på det kollegiala samtalet där vi utbyter idéer, delar erfarenheter och diskuterar utmaningar.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 20.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55