Lärarutbildning vid Örebro universitet

Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

01 december 2021 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Lärare och elever

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Allt kretsar kring en sten i vattnet …

StenNätverksträffen leds av Mårten Persson, lärare i biologi, kemi och miljörelaterade ämnen vid Rudbecksgymnasiet Örebro kommun, och David Tverling, Naturskyddsföreningen i Örebro.

Mårten delar med sig av sina erfarenheter av aktiv naturvård inom ramen för ordinarie kurser på gymnasieskolan. Inte minst hur man bär sig åt för att söka pengar för liknande aktiviteter. Tankar och idéer går lätt att överföra till grundskolans senare år.

Med statliga pengar via länsstyrelsen har de avslutat ett tredje år med att renaturera vattendrag i Kilsbergen. Ett pågående projekt är inventering av flodpärlmussla. Med extern finansiering har de utrustats med vadarstövlar, vattenkikare, spett och spadar. De har ett nära samarbete med Naturskyddsföreningen lokalt och får expertråd från Länsstyrelsen. Vid sin sida har de hela tiden inhyrda konsulter som kunskapskällor, inspiratörer och som dessutom ser till att allt går rätt till.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor eller avanmälan kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55