Lärarutbildning vid Örebro universitet

Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

12 september 2019 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Undervisning i lärosal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning och rundvandring
Anna Kärrman.jpgAnna Kärrman, docent i miljökemi Örebro universitet, föreläser om Långlivade organiska miljöföroreningar (POPs, persistent organic pollutants); historik och framåtblick. Vi får en inblick i FN:s miljöarbete och Örebro universitets roll som ett av tre referenslaboratorier inom FN:s miljöprogram och Stockholmskonventionen. Nätverksträffen avslutas med en rundvandring i referenslaboratoriet

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender