Lärarutbildning vid Örebro universitet

Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

15 september 2020 15:15 – 17:00 Zoom

Lärare och elever

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Online-Workshop
Susanne Enghag, kemilärare vid Möckelngymnasiet i Karlskoga/Degerfors kommuner leder nätverksträffen på temat Laborationer i naturvetenskapliga ämnen.
Vi diskuterar hur man kan nå målen i de praktiska delarna i läroplanen, genomför ett utbyte av laborationer mellan deltagarna (vi delar 2-3 laborationer) samt diskuterar förväntningar på universitetsstudenter i praktiskt kunnande och rapportskrivning. I det sistnämnda deltar Thanh Wang, universitetslektor vid Örebro universitet.

Nätverksträffen vänder sig till lärare i samtliga naturvetenskapliga ämnen, men vi använder kemiämnet i gymnasiet som case. Även om nätverksträffen fokuseras på övergången mellan gymnasiet och universitet, tror vi att nätverksträffen även kan vara relevant för lärare på högstadiet.

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver man ett headset och en webkamera samt stabil nätuppkoppling.

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Max antal deltagare 200.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55