Lärarutbildning vid Örebro universitet

Regional skolkonferens 2020

28 oktober 2020 Zoom

Förskola och skola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
Lärarutbildningen vid Örebro universitet inbjuder pedagogisk personal och rektorer inom förskola och skola, verksamhetschefer, skolchefer och skolpolitiker till en regional skolkonferens 28 oktober 2020 på temat Förskola och skola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Konferensen innehåller presentation av regeringens försöksverksamhet med praktiknära forskning, föreläsning om beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, presentationer av pågående regionala praktiknära forskningsprojekt, samtal med forskare om deltagande i forskningsprojekt, AI-workshop och presentation av förskollärarstudenters självständiga arbeten.

Läs mer och anmäl dig här