Lärarutbildning vid Örebro universitet

Skolledarnätverket

11 februari 2021 13:00 – 16:00 Zoom

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning med efterföljande gruppdiskussion.
Anneli.jpgTobias.jpgTobias Axelsson, universitetslektor vid Örebro universitet och Anneli Jöesaar, tidigare kvalitetsstrateg i Askersunds kommun, leder nätverksträffen på temat Hur kan skolledare leda jämställdhetsarbete i förskola och skola?
Presentationen utgår från en observations- och intervjustudie om pedagogers  förståelser av förskolans och grundskolans jämställdhetsuppdrag. Studien genomfördes i Askersunds kommun under 2018 och 2019. Resultatet visar att lärare har olika uppfattningar av jämställdhetsuppdraget. Uppdraget ges legitimitet, men det finns också motstridiga tolkningar av uppdraget. Resultatet visar också att lärare praktiserar jämställdhetsuppdraget på olika sätt, till exempel genom att kartlägga och följa upp könsmönster i en miljö eller i en barngrupp/klass och genom att använda sig av könsavkodade eller synliggörande jämställdhetsstrategier.

I studien framkommer det att grundskollärare inte har arbetat med att göra kollegiala tolkningar av jämställdhetsuppdraget. Hur kan skolledare stödja att sådana gemensamma tolkningar görs? Vidare visar studien att jämställdhetsarbetet fokuserar på värdegrundsfrågor, vilket gör att didaktiska och ämnesspecifika kunskaper om jämställdhet riskerar att osynliggöras. Hur kan skolledare säkra att elever inte bara bemöts jämställt, utan även får kunskaper om jämställdhet?

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver du ha en internetuppkopplad dator med webbkamera och hörlurar med mikrofon. 

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 3 februari 2021.

Välkommen!

Vid eventuella frågor eller avanmälan kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55