Lärarutbildning vid Örebro universitet

Skolledarnätverket 16 januari

16 januari 2020 12:00 – 16:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor till ännu en nätverksträff. Innehållet i föreläsningen är hämtat från en F-9-skola.

Program

Föreläsning med efterföljande gruppdiskussion.
Bibbi.jpgBibbi Larsliden, universitetsadjunkt i pedagogik och specialpedagogik vid Örebro universitet, föreläser utifrån sin masteruppsats i utbildningsvetenskap: Elevhälsan - ett nytt sätt att arbeta.

I skollagen står det att elevhälsan främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Nationella rapporter, granskningar och forskning visar på att detta är en stor utmaning. I föreläsningen presenteras olika framgångsfaktorer för att elevhälsoteam ska kunna arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande. Vi får del av ett gott exempel på hur elevhälsoteamet vid en F-9-skola arbetar. Rektors ledarskap visar sig vara en viktig faktor för att nya arbetssätt, modeller och rutiner skulle kunna uppstå och upprätthållas. Elevhälsans förändrade arbetssätt ledde till skolutveckling och alla elever i åk 9, har sedan 2011, behörighet till gymnasiet. 

Efter föreläsningen får ni möjlighet att utbyta erfarenheter om er roll att leda elevhälsoarbetet.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55