Lärarutbildning vid Örebro universitet

Skolledarnätverket

20 januari 2022 12:00 – 16:00 Zoom

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor i förskola till ännu en nätverksträff.

Program

Att samverka i en symmetrisk och komplementär process som rektor i förskola och forskare i ett praktiknära forskningsprojekt

pernilla o Karin webb.jpgNätverksträffen leds av Pernilla Alm, rektor i Kumla kommun och Karin Alnervik, lektor och forskare vid Örebro universitet som tillsammans under tre år har samverkat i ett praktiknära forskningsprojekt. Syftet med det praktiknära forskningssamarbetet var att utveckla strukturer och former för kollegialt lärande inom ett förskoleområde och att inom ramen för regeringsuppdraget kring praktiknära forskning - ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) bygga upp strukturer för symmetriskt och komplementärt praktiknära forskningssamarbete.

Vi kommer att beskriva de positiva berättelsernas betydelse, att bli medveten om sina tankefigurer, svårigheten att engagera en forskningsgemenskap och styrkan att arbeta tillsammans rektor och forskare.

Intressanta frågor att diskutera är:
• Vilka tankefigurer finns kring utveckling av undervisning/utbildning?
• Hur kan man arbeta för att mötas och utveckla både utbildning och forskning, där allas kunskap och kompetens tas tillvara?

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55