Lärarutbildning vid Örebro universitet

Skolledarnätverket 24 april

24 april 2023 12:00 – 16:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor i skola till ännu en nätverksträff.

Program

Skolutveckling som styrning – om maktrelationen mellan statliga aktörer och kommunala aktörer

Malin Kronqvist HåårdMalin Kronqvist Håård, doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, leder nätverksträffen på temat Skolutveckling som styrning – om maktrelationen mellan statliga aktörer och kommunala aktörer inom ramen för Samverkan för bästa skola (SBS). Nätverksträffen består av en föreläsning och diskussioner i smågrupper och i helgrupp.

Malin föreläser utifrån sitt pågående avhandlingsprojekt där olika typer av konkurrerande diskurser träder fram i exemplet SBS, bland annat spänningen mellan samverkan och styrning och mellan decentralisering och kontroll. Malin belyser olika sätt för staten att styra, inte minst subtila sätt där staten styr på avstånd.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 16 april 2023.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55