Lärarutbildning vid Örebro universitet

Skolledarnätverket

29 september 2022 12:00 – 16:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor i skola till ännu en nätverksträff.

Program

Höga skolresultat – Om högstadieelevers villkor, praktiker och föreställningar

Porträtt 1 vid Vaksalaskolan epi.jpgGöran Nygren, fil. dr i etnologi vid Uppsala universitet, leder nätverksträffen på temat Höga skolresultat – Om högstadieelevers villkor, praktiker och föreställningar: Hur kan skolledare och lärare konkret motverka strukturella orättvisor och främja en kompensatorisk och likvärdig skola? Nätverksträffen består av en föreläsning och diskussioner i smågrupper och i helgrupp.

Göran föreläser utifrån sin avhandling Jag vill ha bra betyg – En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker (2021). I föreläsningen synliggörs och analyseras hur föreställningar, praktiker och villkor samspelar och möjliggör högstadieelevers höga skolresultat. Först diskuteras elevernas skolvardag med betyg och examinationer, skolarbete, strategier och kunskapssyn, därefter hemmets och föräldrarnas betydelse för elevernas skolgång och framtidsorientering. I föreläsningen ges flera exempel på situationer och faktorer som främjar eller motverkar likvärdig utbildning och livschanser.

Anmälan
Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55