Lärarutbildning vid Örebro universitet

Skolledarnätverket

08 oktober 2020 12:45 – 16:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning med efterföljande gruppdiskussion.
Ann.jpgMats.jpgMats Lundmark, professor i kulturgeografi och Ann Öhman Sandberg, universitetslektor i pedagogik, båda verksamma vid Örebro universitet, föreläser på temat Lärares rörlighet i det nya skollandskapet.

Utvecklingen inom den svenska skolan har sedan en längre tid varit i fokus för både debattörer och forskare. Framför allt har intresset riktats mot frågor kring elevernas prestationer, friskolornas roll, det fria skolvalets effekter och olika strategier för att minska skolsegregationen. När det gäller lärarna har intresset framför allt kretsat kring lärarutbildningens utformning och kvalitet, och lärarnas arbetssituation i klassrummet. Vi vet däremot betydligt mindre om hur lärarnas arbetsmarknad fungerar och hur lärare rör sig mellan olika arbetsplatser i det nya skollandskapet.

Det projekt som presenteras här handlar om lärarnas rörlighet på arbetsmarknaden och deras attityder till rörlighet, anställningsvillkor och skolor av olika typ. Projektet riktas mot lärare inom både förskola och grundskola. Projektet bygger på två typer av studier; dels analyser av en individdatabas med data från SCB, dels på ett antal intervjuer med lärare och skolledare på olika skolor i Örebro kommun.

Efter föreläsningen får ni möjlighet att utbyta erfarenheter om föreläsningens innehåll i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjude eftermiddagskaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

På grund av rådande omständigheter kommer vi begränsa antalet deltagare till max 32 personer. Vi följer universitetsledningens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har bokat en stor lokal för att vi ska kunna hålla avstånd till varandra.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55