Lärarutbildning vid Örebro universitet

Specialpedagogiskt nätverk 13 november

13 november 2019 15:30 – 19:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Pusselbitar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar all personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning till ännu en nätverksträff.

Program

Denna nätverksträff är ett samarrangemang med en nationell specialpedagogisk konferens som arrangeras av Örebro universitet. Nätverksträffen inleds med att vi deltar i en av konferensföreläsningarna, därefter fortsätter nätverksträffen med en diskussion av föreläsningens innehåll.

Föreläsning
IIngrid Hylander_hemsida.jpgngrid Hylander är legitimerad psykolog, har en docentur i pedagogik från Linköpings universitet och är för närvarande anknuten till Karolinska Institutet.

Föreläsningen ger en överblick över den senaste utvecklingen inom elevhälsan i Sverige, fokuserar på de dilemman som elevhälsoteam och lärare möter när de ska bygga upp ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete samt ger exempel på strategier för att öka samarbetet och utveckla en elevhälsa som främjar elevernas utveckling mot skolans mål.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan är nu stängd

Vi måste på grund av det stora intresset och antal anmälningar stänga anmälan i förtid.
Varmt välkomna alla ni som anmält er!

Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

 

Lägg till i din kalender