Lärarutbildning vid Örebro universitet

Specialpedagogiskt nätverk

03 mars 2021 15:15 – 17:00 Zoom

Pusselbitar och händer

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar all personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning
Anna.jpgAnna Öhman, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Örebro universitet, föreläser om Vad tycker eleverna? Gymnasieelevers egna erfarenheter av särskilt stöd.

Elevernas egna erfarenheter av det stöd som erbjuds är ett område som inte tidigare har utforskats. I en ny studie från 2020 vid Örebro universitet har gymnasieelever i årskurs 3 intervjuats om sina upplevelser av särskilt stöd och specialundervisning. Föreläsningen presenterar resultaten.  

  • I vilken grad är eleverna delaktiga i beslut som rör deras egna stödbehov?
  • Vilken typ av stöd har eleverna haft under sin gymnasietid, och vilken typ av stöd hade de önskat?
  • När upplever eleverna att det särskilda stödet har fungerat bra, och när har det fungerat sämre?

Föreläsningen följs upp med ett gemensamt samtal.

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver du ha en internetuppkopplad dator med webbkamera och hörlurar med mikrofon. Är ni flera som deltar från samma förskola/skola är det viktigt att ni har en dator per person för att kunna delta i programmet fullt ut.

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709 

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen!

Vid eventuella frågor eller avanmälan kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55