Lärarutbildning vid Örebro universitet

Specialpedagogiskt nätverk 9 mars

09 mars 2020 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Pusselbitar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar all personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning
Kristina Webb.jpgNätverksträffen leds av Kristina Collén som är socionom, universitetsadjunkt och författare, verksam vid Örebro universitet. Hon har arbetat som kurator inom elevhälsa och habilitering under 25 års tid. Kristina har skrivit böcker om detektiv Alma som är 10 år och har diagnos inom autism och ADHD. Böckerna är ett sätt att omsätta forskning och klinisk erfarenhet om dessa flickor i skönlitterär text. Böckerna visar Almas styrkor, svårigheter, strategier och bemötande. Studier visar att dessa flickor kamouflerar sina problem, får diagnos och insatser sent i livet och att avhopp ifrån skolan ökar inom gruppen.

Böckerna ligger till grund för Almamodellen – utveckling för en inkluderande skola, med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), särskilt flickornas situation. I modellen ges redskap så att skolpersonal själva kan utveckla sin skolmiljö. Föreläsningen kommer att handla om flickornas styrkor och svårigheter, hur man kan gestalta det i skönlitterär text och om Almamodellen.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan är stängd

Vi måste på grund av det stora intresset och antal anmälningar stänga anmälan i förtid.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55