Lärarutbildning vid Örebro universitet

Språkdidaktiskt nätverk

21 september 2020 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Studenter

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning
Hur stärker du elevers informationssökning och akademiska skrivande inför universitetet?
I denna föreläsning får du som lärare tips och råd för att underlätta övergången från att vara elev till att bli student. Hur utbildar du dina elever i informationssökning och akademiskt skrivande? Här får du användbara tips på öppna resurser, hur du och dina elever kan söka i dem och en insyn i vad universitetet förväntar sig av dina elevers första akademiska texter. Vi kommer även att beröra problematiken kring käll- och sökkritik, plagiering och fusk. 

Maria Axinge.jpgÅsa Arvidsson.jpgNätverksträffen leds av Åsa Arvidsson och Maria Axinge.
Åsa arbetar som kontaktbibliotekarie och Maria arbetar som skrivhandledare på Örebro universitetsbibliotek. De handleder studenter, forskare och universitetslärare i informationssökning och akademiskt skrivande.

Praktisk information
Medtag egen dator. 

På grund av rådande omständigheter kommer vi begränsa antalet deltagare till max 32 personer. Vi följer universitetsledningens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har bokat en stor lokal för att vi ska kunna hålla avstånd till varandra.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55