Lärarutbildning vid Örebro universitet

Språkdidaktiskt nätverk

26 januari 2022 15:15 – 17:00 Nätverksträffen genomförs på Karolinska gymnasiet i Örebro. Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Studenter diskuterar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff.

Program

Hur kan man få gymnasieelever att öka intresset för läsning?

Eva-Lott webb.jpgNätverksträffen leds av Eva-Lott Gärskog, lärare i svenska vid Karolinska gymnasiet i Örebro kommun. Hur man får gymnasieelever att öka intresset för läsning var den övergripande fråga jag ställde mig och som blev starten på BerättarVäx, ett projekt som bland annat går ut på att dela en läsupplevelse med en nära vuxen, exempelvis en förälder, bonusförälder eller mor-farförälder. Efter läsperioden erbjuds en samtalskväll i små grupper där deltagarna berättar och samtalar med varandra om det lästa.

BerättarVäx startade 2016 och har sedan dess fortsatt att utvecklas. Förbättrade läsvanor, vilket projektet kan inspirera till, ger eleverna större chans att lyckas i skolan och i livet. Utvärderingarna visar tydligt att projektet uppskattas av såväl elever, nära vuxna och av pedagoger. Förra läsåret, 2020-2021, gjorde vi en extra satsning när vi kopplade in karaktärsämnena bild, dans, media, teater och musik. Eleverna fick tolka scener ur boken Hästpojkarna (läsårets projektbok) och sedan träffa författaren Johan Ehn. Vilket möte det blev!

Jag tänker under nätverksträffen visa utvecklingen av BerättarVäx, samt visa smakprov på det eleverna skapade.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 18 januari 2022.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55