Lärarutbildning vid Örebro universitet

Språkdidaktiskt nätverk 9 dec

09 december 2019 15:15 – 17:00 Nätverksträffen är förlagd på Rudbecksgymnasiet! Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Studenter

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff.

Program

Annelie Carlsson-Starsmark och Therese Viberg, Örebro kommun och Örebro universitet, leder nätverksträffen på temat Svensklärare och lärarutbildare – idéer och erfarenheter från svenskämnets adjunkter.

Nätverksträffen har formen av ett seminarium i dialog med deltagarna. Vi kommer att reflektera över dagens lärarstudenter, svenskämnet och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) - tankar och utmaningar. Vi kommer att berätta hur vi har jobbat med didaktiska och verklighetsnära kopplingar till studenternas olika delkurser. Vi kommer även att presentera delar av vårt utvecklingsarbete där vi söker samarbete med gymnasieskolan för bland annat fältstudier.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender