Lärarutbildning vid Örebro universitet

Övningsskola - Verksamhetsgrupp Ämneslärarprogrammet

02 september 2019 14:30 – 16:00 Bion, Forumhuset, Örebro universitet

Inom ramen för samverkan med övningsskolor möts lärosätet och skolverksamheterna i frågor som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Deltagande är obligatoriskt och ingår i åtagandet inom VFU. Är du rektor eller VFU-samordnare vid en övningsskola - och tar emot studenter från ämneslärarprogrammet - klicka på inbjudan nedan för kallelse med mer information samt länk till anmälan (senast 22 augusti).