Lärarutbildning vid Örebro universitet

Övningsförskola - Verksamhetsgrupp Förskollärarprogrammet

29 augusti 2019 14:30 – 16:00 T209, Teknikhuset, Örebro universitet

Inom ramen för samverkan med övningsskolor/övningsförskolor möts lärosätet och skolverksamheterna i frågor som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Deltagande är obligatoriskt och ingår i åtagandet inom VFU. Är du rektor eller VFU-samordnare vid en övningsförskola - klicka på inbjudan nedan för kallelse med mer information samt länk till anmälan (senast 22 augusti).