Lärarutbildning vid Örebro universitet

Musikdidaktiskt nätverk 5 september

Anmälan

Anmäl specialkost:

GDPR

Med anmälan samtycker jag till att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ändamålet och gällande dataskyddslagstiftning. Mina personuppgifter i anmälningsformuläret hanteras för administration kring musikdidaktiskt nätverk under den tid som nätverksträffen administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas efter kontakt med arrangören This is an email address. Frågor om hur personuppgifter hanteras på Örebro universitet kan ställas till This is an email address. Klagomål på hantering av personuppgifter anmäls till This is an email address

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål och gällande dataskyddslagstiftning.

Sändlista musikdidaktiskt nätverk

Jag samtycker till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras för framtida e-postutskick gällande information om musikdidaktiskt nätverk och annan forskningsbaserad samverkan.