Lärarutbildning vid Örebro universitet

Vill ni samverka med forskare om litteratursamtal i förskolan?

Barnteckningar på ett ord och barnhänder som ritar

Delta i forskning om läsfrämjande insatser och litteratursamtalsarbete i förskolan och få fler redskap att ta med till din undervisning.

Vem är jag?

Jag är förskoleforskare vid Örebro universitet och vill undersöka läsfrämjande insatser och litteratursamtalsarbete i förskolan. Mycket forskning visar att högläsning och berättande är en viktig källa till språk-, läs- och skrivförståelse för förskolebarn och att läsa böcker för barn har en lång tradition i den svenska förskolan. Eftersom kunskapen om litteraturläsningens potential för de yngsta barnens väg in i skriftspråket fortfarande är begränsad, vill jag undersöka högläsningsaktiviteter och litteratursamtal i förskolans verksamhet.

Vilka är ni?

Jag hoppas få kontakt med förskoleavdelningar med yngre barn (1–3 år) som arbetar aktivt med högläsning, berättande och litteratur. Kanske arbetar ni med böcker (traditionella eller digitala) som en del i ett temaarbete och/eller tillsammans med skapande, drama, lek eller digital teknik? Ni är intresserade av att diskutera, visa och berätta om er verksamhet för mig, antingen genom att jag får komma och observera er eller genom en intervju.

Vad kan vi göra tillsammans?

Forskning om litteratursamtal i förskolan saknas, och i synnerhet hur det kan utföras tillsammans med förskolans yngsta barn. Era exempel och beskrivningar kommer ge mitt forskningsprojekt möjligheter att undersöka och beskriva litteratursamtalets praktiska former. Den kunskapen kommer bidra till didaktisk förskoleforskning och ge blivande förskollärare inom förskollärarprogrammet och verksamma förskollärare fler redskap att ta med till sin framtida undervisning.   

Hur kan vi samverka?

Om ni vill delta kommer jag till er verksamhet under VT-23 för att genomföra observationer eller en intervju. Att delta i forskningen kräver inget extra arbete, mer än den tid vi ses, och kan ske när det passar er.

Om det känns intressant och roligt så hör av er till This is an email address.

Hanna T.jpg  //Hanna Thuressson