Lärarutbildning vid Örebro universitet

Vill ni samverka med forskare i svenska språket?

Tre personer pratar i grupp

Delta i projekt om hur skrivande och annat centralt undervisningsinnehåll kan lyftas in i en digital och flerspråkig framtid.

Vilka är vi?

Vi är en grupp forskare i svenska språket vid Örebro universitet som arbetar med språkvetenskapliga teorier och metoder för att öka vår förståelse för text och tal i olika sammanhang i och utanför skolan. Vi är experter på multimodalitet (hur språk fungerar i samverkan med andra kommunikationssätt, såsom bilder) och intresserar oss särskilt för hur skrivande och annat centralt undervisningsinnehåll kan lyftas in i en digital och flerspråkig framtid.

Vilka är ni?

Vi tror att ni är språklärare i förskola, grundskola eller gymnasiet med expertkunskaper om hur språk lärs ut i skolan. Vi tror också att ni har identifierat de viktiga utmaningarna i dagens språkundervisning.

Vad kan vi göra tillsammans?

Med våra olika våra erfarenheter av och ingångar till språkundervisning kan vi tillsammans skapa gemensamma och konkreta projekt som leder till utvecklad språkundervisning och stärkt lärande.

Kontakta oss så pratar vi om hur vi skulle kunna samarbeta.

Forskningssamverkan Svenska språket2.jpg

Eric Borgström, lektor This is an email address
Anders Björkvall, professor This is an email address
Daroon Yassin, lektor This is an email address