Lärarutbildning vid Örebro universitet

Vill ni samverka med forskare om föräldrasamverkan i förskolan?

Barnteckningar på ett ord och barnhänder som ritar

Delta i en forskningsstudie om föräldrasamverkan i förskolan före, under och efter pandemin.

Vem är jag?

Jag är förskoleforskare vid Örebro universitet, som tillsammans med forskare vid Tallinns Universitet i Estland, genomför en studie om föräldrasamverkan i förskolan före, under och efter pandemin. Det är ingen tvekan om att förskolan, liksom andra institutioner, ställdes inför en rad utmaningar under de restriktioner som infördes under pandemin. Syftet med studien är därför att undersöka hur förskollärare, och vårdnadshavare, erfarit de utmaningar och möjligheter som förändringarna förde med sig.

Vem är du?

Jag vill gärna komma i kontakt med dig som har minst fyra års erfarenhet av att arbeta som förskollärare, och som också har mött vårdnadshavare i förskolan både före, under och efter pandemin. Du är intresserad av att dela dina erfarenheter och tankar under en intervju som tar ca 30 minuter.

Vad kan vi göra tillsammans?

Ditt deltagande blir ett värdefullt bidrag till den forskning som pågår kring föräldrasamverkan i förskolan och som också lärarstudenter tar del av under sin utbildning. De samlade erfarenheterna kan vidare ge verksamma förskollärares en ökad beredskap att möte liknande utmaningar i framtiden. 

Hur kan vi samverka?

Om du vill delta i studien kommer jag gärna till din arbetsplats och intervjuar dig, det går också bra att genomföra intervjun digitalt.

Hör av dig till mig via mejl  tuula.vuorinen@oru.se om du tycker att det låter intressant och vill lämna ett bidrag till forskningen.

Tuula Vuorinen - foto.jpg

 

 

 

 

//Tuula Vuorinen