Lärarutbildning vid Örebro universitet

Förskoledidaktiskt nätverk

03 oktober 2022 16:15 – 18:00 OBS! Nytt datum - Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

Neuropsykiatriska svårigheter i förskolan- Fokus på vardagsfungerande och insatser som främjar och förebygger

Anne Lillvist.JPGNätverksträffen leds av Anne Lillvist, professor i pedagogik vid Mälardalens universitet. Denna föreläsning och workshop har sin utgångspunkt i det nya examensmålet för lärarutbildningarna som innebär att studenter ska visa förmåga att identifiera, och i samverkan med andra, tillgodose barns behov av specialpedagogiska insatser – inbegripet specialpedagogiska insatser för barn med neuropsykiatriska svårigheter (NPS). Föreläsningen behandlar därför innebörder av neuropsykiatriska svårigheter för barns vardagsfungerande i förskolan. Fokus är framförallt på hur förskolan kan stötta och underlätta för barn i NPS och hur förskolan främjande och förebyggande arbete kan se ut.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55