Lärarutbildning vid Örebro universitet

Matematikdidaktiskt nätverk

12 september 2022 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Elever och räknetal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Progression i begreppskunskap

Ola HeleniusLinda Marie AhlNätverksträffen leds av Linda Marie Ahl och Ola Helenius, båda forskare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet.

Vi har utvecklat ett ramverk för att analysera progression i begreppskunskap så som den representeras i läroböcker. Bland annat har vi analyserat två populära svenska läroboksserier med avseende på hur de introducerar matematiskt innehåll och hur det stödjer utvecklingen av begreppskunskap under skolåren. I vår analys exemplifierar vi med kvotkonstruktioner, dvs bråk och division, och beskriver hur sådana introduceras i termer av situationer, ikoniska- och symboliska representationer. Resultaten visar att de undersökta läroböckerna ger eleverna begränsade möjligheter att ta sina kunskaper om olika kvotkonstruktioner, från de allra enklaste och mest triviala tolkningarna från årskurs 3 till årskurs 9.

Vi ser inte en medveten tanke om det epistemologiska skifte som krävs för att eleverna ska gå från att se matematiken som bilder och situationer till att lära sig att resonera i symbolsystem. Vi hävdar att vår teori för progression i begreppskunskap, tillsammans med vårt ramverk för att analysera progression, kan användas av lärare för att planera och organisera undervisning.

Nätverksträffen består av presentation av projektet och vi kommer utifrån några av uppgifterna prova på hur arbetet med klassificeringen gått till, vilket vi gör i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55