Lärarutbildning vid Örebro universitet

Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

10 oktober 2022 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Studenter som demonstrerar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Undervisning om tillit och lärande om demokratins funktionssätt

Maria J.jpgI projektet ”Vem kan man lita på?” har fyra lärare på två olika gymnasieskolor genomfört undervisning enligt metoden ”inquiry”, d.v.s. frågedriven undervisning. Undervisningen har fokuserat på begreppet politisk tillit. Forskarna i projektet observerade undervisningen och genomförde gruppintervjuer före och efter. Resultaten tyder på att elevernas förståelse av demokratins funktionssätt fördjupades. Vidare tyder resultaten på att elever från skilda bakgrunder genomgår olika lärandeprocesser. Maria Jansson, docent i statsvetenskap och professor i genusvetenskap vid Örebro universitet, presenterar projektet.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 30 september 2022.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55