Lärarutbildning vid Örebro universitet

Språkdidaktiskt nätverk

20 september 2022 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Studenter diskuterar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff.

Program

Antisemitiska uttryck i skolmiljö – erfarenheter och strategier för att bemöta ett växande problem

Henning Å Epi.jpgGustav W.jpgNätverksträffen leds av Gustav Westberg, docent i svenska språket vid Örebro universitet och Henning Årman, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Antisemitism är ett växande problem i dagens Sverige, särskilt bland unga och i skolmiljö. Språkvetenskaplig forskning har visat att antisemitism kan uttryckas på många olika sätt, samtidigt som den generella kunskapen om hur antisemitism manifesteras i Sverige i dag är relativt begränsad. Lärare och annan skolpersonal vittnar om att det inte alltid är lätt att identifiera eller bemöta antisemitisk ideologi, just eftersom den kan ta sig många olika uttryck, och frågan har särskild relevans för lärare i svenska, SVA och engelska som möter många elevtexter och muntliga framställningar.

På den aktuella nätverksträffen presenterar Gustav Westberg och Henning Årman ett aktuellt forskningsprojekt som handlar just om hur samtida antisemitism tar sig uttryck i Sverige idag, med fokus på sådan som är radikalnationalistiskt motiverad. Nätverksdeltagarna bjuds in till att delge och diskutera sina egna erfarenheter av att konfronteras med och bemöta antisemitiska uttryck i skolan. Vari ligger de största utmaningarna med detta ur ett lärarperspektiv, och vad kan vi lära av varandras erfarenheter, perspektiv och strategier?

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55