Lärarutbildning vid Örebro universitet

Att leda forskningsbaserad skolutveckling - rektorer

Information till deltagare i Att leda forskningsbaserad skolutveckling - regionalt kollegialt lärande för rektorer


Lärträff

2 september kl. 9:00 - 15:00

Örebro universitet har ett rektorsbeslut om en succesiv återgång till campus ht-2021, Vad det innebär för vår grupp är inte helt klart ännu, men vi följer utvecklingen noga och återkommer med besked om höstens träffar så snart vi vet mer.  


Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till: This is an email address


 

Datum för lärträffar

18 januari 2021 - digitalt
9 mars 2021 kl. 9-15 - digitalt 
14 april 2021eftermiddag, Regional skolledarkonferens - digitalt
6 maj 2021 kl. 9-15 - digitalt
2 september 2021 kl. 9-15
25 oktober 2021 kl. 9-15
7 december 2021 kl. 9-15

 

Efter rektorsbeslut 2020-11-17 om distansundervisning, kommer träffar inom RUC att vara digitala. Beslutet gäller till 2021-03-28. Beslutet är förlängt till 2021-08-30.