Lärarutbildning vid Örebro universitet

Fördjupning i handledarskap: Samtalet - ur olika perspektiv

En kvinna i samtal med en yngre man

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar regionens förskollärare och lärare, som vill fördjupa sina kunskaper i sitt handledarskap, till två fortbildningseftermiddagar.

Bakgrund

Denna fortbildning är en del av den kompetensutveckling Örebro universitet erbjuder förskollärare och lärare som handleder lärarstudenter inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Örebro universitet erbjuder för närvarande en Introduktion till handledning, en poänggivande Handledarutbildning och nu även en Fördjupning i handledarskap.

Syfte och upplägg

Syftet är att denna fortbildning ska leda till fördjupade kunskaper om samtal och en utvecklad förmåga att som handledare leda samtal. Fortbildningen ges under två träffar i form av kortare föreläsningar och workshops. Exempel på innehåll är reflektionens betydelse för samtalet med lärarstudenten och läraryrkets etik och samtalet med lärarstudenten. Texter att läsa ges inför de båda träffarna.

Målgrupp

Fortbildningen vänder sig till dig som har handlett eller handleder lärarstudenter vid Örebro universitet. Denna fördjupning utgår från att du gått en poänggivande handledarutbildning tidigare.

Kursledare

Britt-Marie Edenvik, adjunkt i pedagogik
Mari Rex, adjunkt i pedagogik
Maria Stetsko, adjunkt i socialt arbete

Tid och plats

28 februari 2022 kl. 15:15-18:00 (flyttad från 31/1) samt 24 mars 2022 kl. 15:15-18:00.
Deltagande förutsätts vid båda tillfällena och anmälan gäller båda datumen.
Fortbildningen är campusförlagd.

Urval

Begränsat antal platser vilka fördelas i turordning.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och tilltugg. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmälan är stängd.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
e-post: This is an email address telefon: 019-30 30 43

Med reservation för eventuella ändringar.