Lärarutbildning vid Örebro universitet

Omvärldsbevakning

Böcker i bokhylla

Vad säger forskningen om ett specifikt problemområde? RUC erbjuder forskningssammanställningar av olika omfattningar, problemformulering och problematisering som underlag för väl underbyggda beslut i skolverksamheten.

Ovanstående kan exempelvis innehålla problemområdets viktigaste publikationer eller en sammanställning av relevanta forskningsresultat. Dessutom kan ett fördjupat samarbete med forskare erbjudas, i syfte att problematisera verksamhetens aktuella problemområde.

Vill du veta mer, kontakta Urban Haglind tel. 019-303043