Lärarutbildning vid Örebro universitet

Regionalt samordnarnätverk

Spelpjäser i olika färger sammanfogade med streck

Regional samordning av Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever.

Skolhuvudmännen har av Skolverket fått möjlighet att utse en samordnare som ska stödja huvudmän och rektorer för att på bästa sätt kunna tillvarata Skolverkets erbjudanden om kompetensutvecklingsinsatser inom regeringsuppdraget under 2023. RUC genomför på uppdrag av Skolverket regionala samordnarträffar innehållande föreläsningar och stöd i samordnarnas arbete samt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Läs mer om samordnaruppdraget på Skolverkets hemsida.

 

Kontakta  RUC - Regionalt utvecklingscentrum This is an email address om du vill veta mer.