Lärarutbildning vid Örebro universitet

Mer information om snabbspåret

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare är en statlig satsning som riktar sig till nyanlända som har en utländsk lärarexamen. Via Arbetsförmedlingen finns möjligheten att under etableringsperioden gå utbildningen "Att arbeta som lärare i svensk skola och förskola" på Örebro universitet. Snabbspåret ger under 26 veckor en introduktion till den svenska skolan och förskolan. Veckorna är upplagda med teoretiska studier två dagar i veckan, studier i svenska en dag i veckan samt APL (arbetsplatsförlagt lärande) två dagar i veckan. Vidare är kravet att deltagarna talar arabiska, då undervisningen vid universitetet delvis bedrivs på arabiska.