Lärarutbildning vid Örebro universitet

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare

In English

Örebro universitet är ett av sex lärosäten som har fått regeringens uppdrag att arbeta fram en utbildning inom ett snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare. Utbildningen ger en introduktion till svensk skola och förskola.

Utbildningen pågår under 26 veckor och varvas med praktik på skola eller förskola. Parallellt med detta sker studier i svenska. En stor andel av de nyanlända som har en lärarutbildning eller förskollärarutbildning är arabisktalande och därför kommer kursen att delvis ges på arabiska.

Örebro universiteten planerar två kursstarter per år i kursen Att arbeta i svensk skola och förskola. Kursen har fokus på hur den svenska skolan och förskolan styrs och organiseras, lärarens arbete samt didaktik och lärande. Den som vill genomgå snabbspåret har först kontakt med Arbetsförmedlingen. Sista ansökningsdag inför höstterminen 2017 är den 18 april. Ansökan sker via Arbetsförmedlingen.

Den första kursstarten för Örebro universitet skedde augusti 2016. Hela projektet är ett samarbete mellan sex lärosäten, Arbetsförmedlingen, skolhuvudmän och arbetsmarknadens parter. Förutom Örebro deltar Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet.

Länk till Regeringskansliets hemsida. Artikel ”Nytt snabbspår för lärare och förskollärare”

Kontaktpersoner Örebro universitet

Anders Nordquist, kursansvarig

e-post: This is an email address tfn: 019-30 33 35

Marie Holm, samordnare

e-post: This is an email address tfn: 019-30 12 02

Kontakt Arbetsförmedlingen

https://arbetsformedlingen.se/