Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU och coronaviruset

Här samlar vi svar på vanliga frågor om Örebro universitet och coronaviruset i relation till VFU.
Den här sidan uppdateras när det kommer nya frågor.
Beroende på utvecklingen kan svaren komma att förändras.

Hur påverkas min VFU av Coronasmittan?

Tills vidare genomförs VFU enligt plan. Örebro universitet har gått ut med en uppmaning till alla skolor och förskolor att i möjligaste mån behålla tilldelade studenter. I de fall din skolas elever har webbaserad undervisning deltar du som student. Även handledning av er studenter kan ske webb-baserat eller via telefon, t.ex. om undervisningen på skolan sker på distans. Under rådande omständigheter kan en ansvarig handledare ansvara för upp till 5 studenter. Detta gäller under förutsättning att omständigheterna och förutsättningarna i verksamheten tillåter det.

För att kunna möjliggöra deltagande i skolornas webbaserade undervisning kommer alla studenter att tilldelas licenser i Office Teams-miljön, vilket många skolor använder. Mer information från IT-avdelningen finns här.

Universitetet följer noggrant utvecklingen kring coronaviruset, och överväger alternativ framöver. Vi ber er att noga följa den information som finns på universitetets hemsida https://www.oru.se/nyheter/fragor-och-svar-om-coronaviruset/ och på studenttjänster.

OBS! Om du inte fått specifik information om att den förskola/skola du har din VFU-placering på är stängd så gäller ordinarie villkor för VFU.

Vad händer om min VFU-plats stänger sin verksamhet p.g.a. Coronasmittan?

Om du får information om att den förskola/skola där du ska göra VFU stängs, vänd dig till kursansvarig. I händelse av att den förskola/skola där du har din VFU-placering stänger kommer vi att arbeta för att i första hand ordna alternativa placeringar för er som drabbas. I en situation där VFU inte alls kan genomföras, vänd dig till kursansvarig.

Vad händer om jag inte kan genomföra min VFU?

Örebro universitet ber alla handledare att även fortsättningsvis notera frånvaro hos er studenterna. Om du som studenter planerar frånvaro, t.ex. eftersom du tillhör en riskgrupp, ska du kontakta kursansvarig/delkursansvarig. Skolverksamheterna uppmanas att kontakta kursansvarig/delkursansvarig om de uppfattar att det finns mål de inte kan bedöma (t.ex. p.g.a. frånvaro eller distansutbildning). Riktlinjen är bedömningskriterierna. Det finns ett särskilt stöd för bedömning framtaget för denna VFU-period som betonar de kvalitativa aspekterna i första hand och inte de mer kvantitativa (t.ex. utförda VFU-dagar). Det gör att det kan finnas ett användbart bedömningsunderlag även om du blivit sjuk under din VFU. Om du är osäker så kontakta din VFU-handledare och/eller kurs-/delkursansvarig. Har skolorna frågor gällande genomförande av VFU tar de i vanlig ordning kontakt med kursansvarig/delkursansvarig.

Kursansvariga/delkursansvariga är ansvariga för kompletteringsuppgifter i de fall detta är nödvändigt på grund av begränsade möjligheter till VFU och/eller distansutbildning.

Läs mer här, under rubriken: VFU och coronaviruset - Information om behörighet inför fortsatta studier

Vad händer om min handledare är frånvarande?

Personaltätheten ser olika ut hos regionens skolor och förskolor.I samtal med Ewa Lindberg på Region Örebro har Johanna Berg, enhetschef på Lärarutbildningens kansli, och Greger Andersson, prefekt för lärarutbildning, en samsyn i att studenter i slutet av sin utbildning kan förväntas ha en självständighet i pedagogiskt arbete/undervisning och annat förskollärar-/lärararbete. Men det innebär inte att studenterna kan lämnas utan handledning. Studenter får inte heller vikariera under pågående VFU. Under rådande omständigheter kan en ansvarig handledare ansvara för upp till 5 studenter. Detta gäller under förutsättning att omständigheterna och förutsättningarna i verksamheten tillåter det.

Vad händer med student- och handledarseminariet?

För att minska risken för smittspridning kommer handledar- och studentseminarier att ske digitalt om inte en verksamhet och dess besökande universitetslärare kommer överens om något annat. Er besökande universitetslärare kommer att hålla kontakten med er i frågan.

Jag känner mig bara lite snuvig. Kan jag göra VFU ändå?

Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation är att du ska stanna hemma vid minsta symptom på luftrörsinfektion för att minska risken att sprida smittan. För mer info se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Jag känner stor oro inför VFU p.g.a. coronasmittan? Var vänder jag mig för råd och stöd?

Du hittar mycket råd och tips på 1177.se: https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Om du misstänker att du är i riskgrupp, ta kontakt med Campushälsan genom att mejla This is an email address eller ring 019-6036105.

Ska jag tänka på något speciellt inför min VFU?

Tänk på att informera dig om det gäller speciella föreskrifter eller rekommendationer i den verksamhet du ska göra VFU. Det kan t.ex. vara rekommendationer om hur många dagar du ska stanna hemma efter sjukdom mm. 

De allmänna rekommendationerna är:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta dem i hand.

Så här tvättar du händerna!

Om du vet med dig att du tillhör en riskgrupp vänd dig till 1177 gällande din individuella medicinska situation för att få råd om hur du ska agera.

Hur får jag aktuell information om VFU?

Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade gällande coronaviruset, samt på Örebro universitets hemsida och Blackboard.

Var hittar jag mer information om coronasmittan?

Du kan få en sammanställning över svenska myndigheters arbete och information via Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Du kan också ringa det nationella krisnumret: 113 13.

Vad händer med mina studiemedel om jag inte kan fullfölja mina studier p.g.a. coronasmittan?

Läs mer på CSN:s hemsida vad som gäller: https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html#expand:none

Om jag har frågor som jag inte hittar svar på här, var vänder jag mig?

Universitetet har en egen sida med frågor och svar om coronasmitta. Läs mer här: https://www.oru.se/nyheter/fragor-och-svar-om-coronaviruset/

Universitetet har en mailadress för frågor om coronasmittan: This is an email address


Viktiga informationskanaler:

https://www.oru.se/nyheter/fragor-och-svar-om-coronaviruset/

https://www.krisinformation.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.msb.se/