Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU och coronaviruset

Här samlar vi svar på vanliga frågor om Örebro universitet och coronaviruset i relation till VFU.
Den här sidan uppdateras när det kommer nya frågor.
Beroende på utvecklingen kan svaren komma att förändras.

Eventuella uppdateringar som rör VFU för vårterminen 2021 publiceras här i datumordning. Finns det inga uppdateringar gäller ordinarie plan för VFU.

 

 


 

VFU och coronaviruset - Information om behörighet inför fortsatta studier

Prefekt på HumUS har fattat beslut att behörighetskraven för kurser VT -21 och HT -21 inom lärarutbildning justeras tillfälligt för de studenter som på grund av åtgärder föranledda av coronaviruset inte kan fullgöra sin VFU under HT -20 och VT -21.

Detta innebär att studenter med VFU HT -20 och VT -21 kan fortsätta sina studier inom lärarutbildning nästkommande termin, även om VFU inte är fullgjord. Skulle så vara fallet, eller om risk att inte uppnå målen för HT -20 eller VT -21 föreligger, är det precis som vanligt mycket viktigt att kontakt tas med kursansvarig. Kursansvarig ansvarar för hur och när VFU kan kompletteras och/eller fullföljas.

Beslutet och mer information om vilka kurser beslutet gäller finns i nedanstående dokument.

Prefektbeslut, Justering av behörighetsvillkor vår- och hösttermin 2021.

Bilaga 1 Förskollärarprogrammet

Bilaga 2 Grundlärarprogrammet

Bilaga 3 Ämneslärarprogrammet