Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU och coronaviruset

Här samlar vi information om Örebro universitet och coronaviruset i relation till VFU.
Den här sidan uppdateras när det kommer ny information.
Beroende på utvecklingen kan informationen förändras.
I FAQ finns information i form av frågor och svar.

För höstterminen 2021 är målet att VFU genomförs i förskolor och skolor enligt ordinarie plan, se VFU-hemsidan.

Läs mer i nyheten om hur Örebro universitet planerar en öppning av campus i höst.

VFU och coronaviruset - Information om behörighet inför fortsatta studier

Prefekt på HumUS har fattat beslut att behörighetskraven för kurser VT -21 och HT -21 inom lärarutbildning justeras tillfälligt för de studenter som på grund av åtgärder föranledda av coronaviruset inte kan fullgöra sin VFU under HT -20 och VT -21.

Detta innebär att studenter med VFU HT -20 och VT -21 kan fortsätta sina studier inom lärarutbildning nästkommande termin, även om VFU inte är fullgjord. Skulle så vara fallet, eller om risk att inte uppnå målen för HT -20 eller VT -21 föreligger, är det precis som vanligt mycket viktigt att kontakt tas med kursansvarig. Kursansvarig ansvarar för hur och när VFU kan kompletteras och/eller fullföljas.

Beslutet och mer information om vilka kurser beslutet gäller finns i nedanstående dokument.

Prefektbeslut, Justering av behörighetsvillkor vår- och hösttermin 2021.

Bilaga 1 Förskollärarprogrammet

Bilaga 2 Grundlärarprogrammet

Bilaga 3 Ämneslärarprogrammet