Lärarutbildning vid Örebro universitet

FAQ om Coronaviruset och VFU

För vårterminen 2022 är målet att VFU genomförs i förskolor och skolor enligt ordinarie plan.

Här samlar vi svar på vanliga frågor om Örebro universitet och coronaviruset i relation till VFU inom lärarutbildning.
Den här sidan uppdateras när det kommer nya frågor och beroende på utvecklingen kan svaren komma att förändras med kort varsel. Vi ber om överseende med det.

Ja, VFU är en obligatorisk del av lärarutbildningen som krävs för att du ska få ut din examen. Lärarutbildningen vid Örebro universitet kan därför inte ställa in VFU. Läs mer under frågorna: "Hur påverkas min VFU av Coronasmittan?" och ”Vad händer om jag inte kan genomföra min VFU?”

Tills vidare genomförs VFU enligt plan. Örebro universitet har gått ut med en uppmaning till alla skolor och förskolor att i möjligaste mån behålla tilldelade studenter. I de fall din skolas elever har webbaserad undervisning deltar du som student. Även handledning av er studenter kan ske webb-baserat eller via telefon, t.ex. om undervisningen på skolan sker på distans.

Digital undervisning
För att kunna möjliggöra deltagande i skolornas webbaserade undervisning kommer alla studenter att tilldelas licenser i Office Teams-miljön, vilket många skolor använder. Mer information från IT-avdelningen finns här.

Resor under VFU
Resor till och från VFU-plats kan även fortsättningsvis ske med kollektivtrafik. Om ni har möjlighet får ni åka egen bil och om ni behöver använda kollektivtrafik försöker ni i möjligaste mån undvika rusningstrafik. Ansökningsblankett för reseersättning (gäller både bilersättning och biljetter till kollektivtrafik för resor från Örebro till VFU-plats utanför stadsbussområdet) hittar ni här: Ansökan om reseersättning

Som student följer du de riktlinjer och rekommendationer kring pandemin som finns för ordinarie personal på din VFU-skola.

Universitetet följer noggrant utvecklingen kring coronaviruset, och överväger alternativ framöver. Vi ber er att noga följa den information som finns på universitetets hemsida https://www.oru.se/nyheter/fragor-och-svar-om-coronaviruset/ och på studenttjänster.

OBS! Om du inte fått specifik information om att den förskola/skola du har din VFU-placering på är stängd så är det ordinarie villkor och placeringar som gäller för VFU.

Du som student hittar uppdaterad information om VFU på flera olika sätt förutom den mer allmänna information du får via denna hemsida. Mer specifik information om vad som gäller för just din kurs får du via Blackboard eller mail.  

  • Örebro universitet ber alla handledare att även fortsättningsvis notera frånvaro hos er studenter. Skolverksamheterna uppmanas att kontakta kursansvarig/delkursansvarig om de uppfattar att det finns mål de inte kan bedöma (till exempel p.g.a. frånvaro eller distansutbildning). Riktlinjen är bedömningskriterierna.
  • Har skolorna frågor gällande genomförande av VFU tar de i vanlig ordning kontakt med kursansvarig/delkursansvarig.
  • Om du som student, utifrån rådande situation med Covid-19, inte vill eller kan göra din VFU inom ordinarie kurs behöver VFU genomföras vid ett senare tillfälle. Du behöver ta kontakt med kursansvarig och meddela detta. Tillsammans med studievägledare ska det göras en individuell studieplan för att se när i utbildningen det kan vara mest lämplig att göra VFU i förhållande till fortsatta studier och behörighetskrav.

Läs mer under VFU och coronaviruset - Information om behörighet inför fortsatta studier som finns på förstasidan.

På grund av den rådande pandemisituationen görs vissa anpassningar av bedömningsprocessen och stödmaterial till handledare har arbetats fram för att säkerställa en likvärdig bedömning. Anpassningarna kan skilja sig åt beroende på kurs så se till att du och din VFU-handledare har aktuell version av bedömningsunderlaget och stöddokument. Dessa dokument hittar du som vanligt under Kurser och VFU-schema/VT info VFU-kurser. 

På en vanlig kopiator brukar det gå att skanna dokument och få det skickat till sin e-postadress. 

Du kan även använda din mobiltelefon för att skanna in bedömningsunderlaget och spara det som en pdf-fil. Beroende på typ av telefon finns det olika appar och tekniska lösningar för det. Det finns även bra instruktionsfilmer att söka via nätet. Pröva med en sökning såsom: Hur scannar jag ett dokument med min mobiltelefon? så hittar du mycket information.

När du skickar det inskannade bedömningsunderlaget vidare till din seminarieledare via e-post, godkänner du att du tagit del av bedömningen och behöver därmed inte skriva under.

Personaltätheten ser olika ut hos regionens skolor och förskolor. Det finns en samsyn mellan Region Örebro och Örebro universitet att studenter i slutet av sin utbildning kan förväntas ha en självständighet i pedagogiskt arbete/undervisning och annat förskollärar-/lärararbete. Men det innebär inte att studenterna kan lämnas utan handledning. Studenter får inte heller vikariera under pågående VFU. 

Tänk på att informera dig om det gäller speciella föreskrifter eller rekommendationer i den verksamhet du ska göra VFU. Det kan t.ex. vara rekommendationer om hur många dagar du ska stanna hemma efter sjukdom mm. 

De allmänna rekommendationerna är:

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta dem i hand.


Så här tvättar du händerna!

Om du vet med dig att du tillhör en riskgrupp vänd dig till 1177 gällande din individuella medicinska situation för att få råd om hur du ska agera.

Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation är att du ska stanna hemma vid minsta symptom på luftrörsinfektion för att minska risken att sprida smittan. För mer info se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Du kan få en sammanställning över svenska myndigheters arbete och information via Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Du kan också ringa det nationella krisnumret: 113 13.

Du hittar mycket råd och tips på 1177.se: https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Du som vet eller tror att du tillhör en riskgrupp bör ta kontakt med din läkare och prata igenom vilka risker som finns.

På Folkhälsomyndighetens sida kan du läsa mer om riskgrupper. 

Om du efter ditt läkarsamtal har funderingar på hur du ska genomföra dina studier på ett bra sätt, kan du boka ett rådgivande samtal med sjuksköterska på Previa Campushälsan, telefon 0771-23 00 00.

Till samtalet tar du med läkarintyg på symtom eller diagnos från behandlande läkare eller vårdcentral. När du går därifrån får du ett nytt intyg med dig om att du har diskuterat frågan med Campushälsan. Det kan du ge till din kursansvariga. På så sätt slipper du visa ditt läkarintyg för universitetet.

Det är sedan upp till kursansvarig att inom ramen för kursplanen besluta om eller vilken anpassning som eventuellt kan vara aktuell. Möjligheterna till anpassningar skiljer sig åt mellan olika utbildningar. Det kan också vara så att anpassning inte är möjlig i just ditt fall och din studiesituation.

Läs mer på CSN:s hemsida vad som gäller.

Universitetet har en egen sida med frågor och svar om coronasmitta

Universitetet har en mailadress för frågor om coronasmittan: This is an email address