Lärarutbildning vid Örebro universitet

Våra utbildningar

Vid Örebro universitet kan du läsa till förskollärare, grundlärare eller ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. För dig som redan arbetar som lärare erbjuder vi bland annat utbildning till specialpedagog och kurser inom lärarlyftet.

  • Vid Örebro universitet pågår den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning. Syftet är att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov. Läs mer om satsningen. 
  • Samhällets efterfrågan på utbildade lärare är stor vilket ger goda möjligheter till jobb efter avslutad lärarutbildning. 
  • Som student vid Örebro universitet har du nära till Örebros stadskärna samtidigt som du har nära till naturen.