Lärarutbildning vid Örebro universitet

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarexamen och vill arbeta som förskollärare eller lärare i Sverige? Då kan Utländska lärares vidareutbildning vara något för dig! Genom denna utbildning kan du komplettera dina tidigare studier och öka möjligheten till anställning i svensk förskola eller skola.

Två glada studenter

Ansökan till Utländska lärares vidareutbildning

Ansökningsperioden inför vårterminen 2019 är nu stängd. Om du vill ansöka till höstterminen 2019 kan du göra det under perioden den 15 mars - 15 april 2019.  

Mer information om hur du ansöker

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå. Dessutom ska du ha godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andra språk 3/TISUS eller motsvarande.

Vad är Utländska lärares vidareutbildning?

Utländska lärares vidareutbildning är en kompletterande utbildning för personer med utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Genom dessa studier kan du nå endera en ny svensk lärarexamen, eller så kompletterar du de delar som saknas för en svensk förskollärar- eller lärarlegitimation. En legitimation är grunden för en fast anställning som lärare eller förskollärare i svensk skola och förskola.

Utbildningen inom Utländska lärares vidareutbildning omfattar som mest 120 högskolepoäng vilket motsvarar fyra terminer vid heltidsstudier, men varje deltagare har en individuell studieplan. Vid Örebro universitet ges utbildningen enbart vid campus Örebro, och samordnas med den reguljära lärarutbildningen.

Observera att Örebro universitet inte erbjuder distansutbildning inom ULV.

Utbildningens innehåll

För samtliga studerande innehåller utbildningen kurser som fokuserar på frågor om:

  • lärares uppdrag och arbete i den svenska förskolan eller skolan
  • lagar och förordningar som styr förskolans och skolans verksamhet

Utöver detta skapas en individuell studieplan utifrån det eller de ämnen som behöver kompletteras. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Universitet som erbjuder Utländska lärares vidareutbildning 

Utländska lärares vidareutbildning finns vid universiteten i Örebro, Stockholm, Göteborg, Linköping, Umeå och Malmö. Stockholms universitet har ett nationellt samordningsansvar.

För mer information om Utländska lärares vidareutbildning, besök gärna den nationella webbplatsen. 

Kontaktuppgifter

Susanne Sundquist, samordnare Utländska lärares vidareutbildning
Telefon: 019-30 12 17, Rum: L2116

Jenny Pettersson, administratör
Telefon: 019-30 34 83, Rum L2106

This is an email address

Andra webbplatser för dig med utländsk lärarexamen

Skolverket är den myndighet som ansvarar för förskollärar- och lärarlegitimation i Sverige. Läs gärna mer på deras webbsida om legitimation. 

Vägen till jobben är en satsning för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom kommuner, landsting och regioner. Denna satsning vänder sig bland annat till dig med utländsk lärarexamen. På denna webbsida finns mer information om Vägen till jobben för dig som lärare.