Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Välkomstdag vårterminen 2017

Ta chansen att bekanta dig med Örebro universitet och din institution!

För att du ska få en bra start här hos oss kommer du under Välkomstdagen få viktig information kopplad till det du kommer studera som hjälper dig inför din studietid. Nedan finner du alla Örebro universitets olika program samt vilken institutionstillhörighet programmet har. Även du som läser fristående kurser inom program är välkommen.

Välkomstdagen markerar även starten på Örebro universitets och Örebro studentkårs Introduktionsprogram. Målet med vår Introduktion är att du ska känna dig hemmastadd både som student och som örebroare. Välkommen!

Handelshögskolan

Du som ska läsa något av nedanstående program, eller kurser inom ämnena informatik,  statistik, national- samt företagsekonomi, kommer tillhöra Handelshögskolan. 

  • Civilekonomprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Systemvetenskapliga programmet

Program för Välkomstdagen 16 januari för ovanstående program

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Du som ska läsa något av nedanstående program eller fristående kurser inom ämnena engelska, filmvetenskap, genusvetenskap, historia, kulturgeografi, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik, sociologi, statskunskap eller svenska språket tillhör Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

  • Kandidatprogram i samhällsanalys
  • Personalvetarprogrammet

Institutionen för hälsovetenskaper

Du som ska läsa något av nedanstående program, eller kurser inom ämnena arbetsterapi,folkhälsovetenskap, handikappsvetenskap, idrott, medicin samt omvårdnadsvetenskap, kommer tillhöra Institutionen för hälsovetenskaper.

  • Arbetsterapeutprogrammet
  • Sjuksköterskeprogrammet

Program för Välkomstdagen 16 januari för ovanstående program

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Du som ska läsa något av nedanstående program, eller fristående kurser inom ämnena kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete, kommer tillhöra Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

  • Psykologprogrammet
  • Socionomprogrammet

Program för Välkomstdagen 16 januari för ovanstående program

Institutionen för medicinska vetenskaper

Du som ska läsa något av nedanstående program kommer tillhöra Institutionen för medicinska vetenskaper.

  • Läkarprogrammet

Program för Välkomstdagen 16 januari för ovanstående program