Filmprogrammet, 180 hp

Filmprogrammet ger dig möjlighet att arbeta med rörliga bilder, till exempel som filmare, filmkritiker, kommunikationskonsult, mediepedagog eller administratör. Du lär dig om medier och film, 3D-grafik samt manusproduktion för beställningsfilm.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6).

eller

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

På Filmprogrammet får du möjlighet att kombinera teoretiska studier i film med praktiska kurser i videoproduktion. Första året på programmet utforskar du filmberättandet genom analys och historiska tillbakablickar. Den rörliga bildens kommunikativa som estetiska funktioner och effekter skärskådas. Med olika metoder, på egen hand och i grupp, studerar du filmens villkor för produktion, visning och mottagande i olika tider och kulturella sammanhang. Dokumentärfilmen ägnas en egen delkurs då du gör en film med andra studenter.

Första året går du grundkursen och fortsättningskursen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot film. Det innebär i huvudsak teoretiska studier: att se film, läsa om film, skriva och diskutera. Andra året kan du välja mellan kandidatkursen i examensämnet, som är obligatorisk, eller kurser du vill gå beroende på just dina intressen och karriärval. Du väljer fritt ur universitetets kursutbud.

Den rekommenderade studiegången innebär att du under ditt andra studieår läser de praktiskt/estetiska grundkurserna 3D-grafik och visuella effekter för video och beställningsfilm. Tredje året går du kandidatkursen och därefter gör du en praktiktermin eller studerar utomlands.

Utbildningsplan Filmprogrammet, 180 hp

Mer information

Två saker är avgörande för Filmprogrammets unika profil vid Örebro universitet. Det första är att studenter på programmet ges möjlighet att kombinera teoretiska studier om film med studier i videoproduktion. Det andra är att huvudområdet för examen är Medie- och kommunikationsvetenskap och inte Filmvetenskap.

En utbildning som leder till en universitetsexamen måste alltid innehålla ett teoretiskt så kallat huvudområde. Att huvudområdet för examen är Medie- och kommunikationsvetenskap innebär att studierna på de teoretiska kurserna handlar om film som nöje och konstnärligt uttryck men även om film i relation till andra medier och kulturformer. Du får analysera modern Hollywoodfilm, men du får också fundera över filmens roll i Sovjet på 1920-talet och hur filmmediet och medievanor ändrades när teve, video och internet kom. En ganska stor del av studierna i huvudområdet gör nedslag i film- och mediehistorien för att du ska upptäcka och förstå filmhistoriens variationsrikedom och mediekulturers skiftande samhälleliga funktioner.

Utöver kurserna inom huvudområdet, som är obligatoriska, väljer du fritt ur Örebro universitets kursutbud motsvarande 90 högskolepoäng. Om du väljer att läsa den rekommenderade studiegången varvar du teoretiska och praktiska kurser. Sista terminen rekommenderas du gå en praktiktermin på en arbetsplats som du väljer eller studera utomlands för att ge din utbildning ett unikt inslag.

De praktiska kurserna på år två i den rekommenderade studiegången fokuserar på 'story telling' för rörlig bild. På höstterminens kurs får du bekanta dig med de digitala verktyg som krävs för att berätta med rörlig bild på webben. Du får grundläggande färdigheter i att göra kortfilm för video, att skapa visuella effekter, ljuddesign för video och redigering. På våren utvecklar du din förmåga att skriva fram idéer till kortfilmsmanus på beställning. Det kan handla om att informera, instruera, utbilda, övertyga, sälja eller underhålla. Poängen är att du lär dig att jobba på uppdrag och med andra, du lär dig gestaltningstekniker för film, och hur du utvecklar en idé till färdigt manus under villkorade former. En stor del av manuskursen ägnas åt ett projektarbete då ett manus färdigställs som kortfilm. I den delen kommer dina samlade erfarenheter från kurserna du har gått inom programmet väl till pass!

Filmprogrammets profil svarar mot aktuella trender på arbetsmarknaden. De som har en kombination av humanistiska ämnen och teknisk kompetens i sin kandidatexamen förutspås få en fördel i konkurrensen om jobb. Filmprogrammet erbjuder en sådan fördel. Samhällsvetare spås en ljusare framtid än humanister på arbetsmarknaden. Kombinationen humanistiska och samhälls-vetenskapliga studier är därför att rekommendera. Det är just vad Filmprogrammet erbjuder.

Slutligen några ord om valfriheten inom Filmprogrammet. Du kan också välja en studiegång där de tre terminerna i huvudområdet MKV inriktning film kombineras med andra kurser. Detta kan vara aktuellt för dig som snarare än att se dig i rollen som kreatör och problemlösare i en organisation siktar mot att själv driva projekt och eller företag, eller med att arbeta i en undervisande eller producerande roll med ledarfunktioner. Då väljer du mer teoretiska kurser som komplement till de obligatoriska kurserna i huvudområdet. 

Examen

Kandidatexamen

Karriär

Din särskilda ämneskunskap i film är användbar inom mediesektorn men också exempelvis i kommunikation och PR på myndigheter, organisationer och företag. Du kan arbeta med uppgifter som att leda och utveckla projekt, utreda, och informera/kommunicera med video. Många studenter arbetar efter examen även i mindre produktionsbolag.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2016

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Antal platser: 45

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6).

eller

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-19603

Kontakt

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Studievägledare: Tina Fält

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address