Civilekonomprogrammet, 240 hp

Civilekonomprogrammet ger dig möjligheten till bred kompetens inom flera områden. Huvudområdena är företagsekonomi och nationalekonomi. Som civilekonom finns det en framtida yrkeskarriär inom ett flertal områden i arbetslivet.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Civilekonomprogrammet är ett fyraårigt program som ger möjlighet till kompetensutveckling inom flera områden. Programmet är yrkesinriktat och på flera kurser inom programmet sker undervisningen i samverkan med företag och organisationer i regionen.

Under det första året läser du företagsekonomi och nationalekonomi. Inom företagsekonomi studeras företagande och företagsledning utifrån olika perspektiv. Områden som strategi, marknadsföring, personal- och ledningsfrågor, finansiering, kalkylering och redovisning behandlas. Inom nationalekonomi diskuteras samhällsekonomiska frågor, såsom frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader och analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation.

Under det andra året väljer du fördjupning mot något av huvudområdena företagsekonomi eller nationalekonomi. Företagsekonomi kombineras med statistik och handelsrätt och nationalekonomi kombineras med statistik.

Under det tredje året fördjupar du dig ytterligare inom ditt huvudområde och kan kombinera det med att läsa kurser i andra ämnen, åka på utlandsstudier eller göra praktik.

Under det fjärde och sista året läser du valfria kurser på avancerad nivå och avslutar sedan med ett examensarbete.

Utbildningsplan Civilekonomprogrammet, 240 hp

Examen

Civilekonomexamen, Ekonomie kandidatexamen

Karriär

Behov av civilekonomer finns överallt i arbetslivet. Vilka dina framtida arbetsuppgifter kommer att bli beror i hög utsträckning på dina egna val under utbildningen. I din framtida yrkesroll kan du till exempel komma att leverera kvalificerade samhällsekonomiska analyser till beslutsfattare, arbeta med affärsutveckling, strategi- och personalfrågor eller med budget- och redovisningsfrågor.

Anmälan

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Vårterminen 2018

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Antal platser: 80

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-29709

Kontakt

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address