Socionomprogrammet, 210 hp

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen utvecklar du din kunskap om mänskligt beteende och samhällsfrågor.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Under utbildningen utvecklar du din kunskap om och förståelse för mänskligt beteende och samhälleliga fenomen med stöd av teorier och forskning i socialt arbete. Du utvecklar ett kritiskt och etiskt tänkande samt förmåga att genomföra olika insatser på individ-, grupp och samhällsnivå.

En socionom har kompetens att utföra psykosocialt arbete, förebyggande socialt arbete samt socialt förändringsarbete. Det som utmärker en socionom är att se till samspelet mellan människan och det omgivande samhället.

Verksamhetsförlagda studier ingår i programmet och kan även utföras utomlands.

Utbildningsplan Socionomprogrammet, 210 hp

Mer information

Socionomprogrammet, 210 hp

Socionomprogrammet är en akademisk professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer.

En socionom skall ha kunskap och förmåga att genomföra utredande och förebyggande socialt arbete samt socialt förändringsarbete på individ-, grupp-, organisations- och på samhällelig nivå. Utmärkande för en socionom är att se till samspelet mellan människan och det omgivande samhället.

Socionomutbildningen ger kunskaper om mänskligt beteende och om samhälleliga fenomen och omfattar sju terminer. Under de första åren läser du olika obligatoriska kurser där du förvärvar kunskap om teorier och metoder i socialt arbete samt om centrala forskningsområden. Du läser även om socialpolitik och juridik i socialt arbete. Utbildningen syftar till att utveckla ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt, vilket bl.a. innebär förmåga till kritisk reflektion och etisk medvetenhet.

Under termin fem genomförs verksamhetsförlagda studier vid en arbetsplats där socialt arbete bedrivs. Det finns möjlighet att genomföra de verksamhetsförlagda studierna utomlands. Även vissa teoretiska kurser kan läsas vid utländska lärosäten. På termin sex sker en ämnesfördjupning där du, genomför ett självständigt arbete, i form av en uppsats (fil.kand. examen).

Den avslutande sjunde terminen ges på avancerad nivå. Terminen inleds terminen med en kurs om organisation och ledarskap i socialt arbete. Därefter läser du en valbar kurs i det sociala arbetets kärnområden exempelvis socialt arbete med barn och ungdom eller socialt arbete med personer med missbruksproblematik.

Karriär

Socionomer arbetar inom socialtjänstens individ-, familj- och äldreomsorg som bl.a. socialsekreterare och biståndsbedömare, samt inom socialpsykiatrins verksamhetsområde. Inom hälso- och sjukvården arbetar socionomer som kuratorer inom barn- och ungdoms- och vuxenpsykiatrin. Som socionom kan du även arbeta som kurator i skolan eller med socialt arbete i kriminalvården.

Skiss översikt Socionomprogrammet.pdf

Examen

Socionomexamen

Karriär

Du kan arbeta som socialsekreterare, kurator inom hälso- och sjukvård eller skola, LSS-handläggare, biståndsbedömare, enhetschef inom individ-, familje- och äldreomsorgen, inom kriminalvården och institutionsvården. Du kan även arbeta som handläggare inom arbetsförmedlingen och försäkringskassan, inom missbruksvården samt inom organisationer för frivilligt och förebyggande socialt arbete.

Anmälan

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Antal platser: 100

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-39704

Kontakt

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Studievägledare: Maria Holma

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Katarina Hjortgren