Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska, 60 hp

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och intresserad av att skaffa en specialistkompetens inom området företagshälsovård.

Om programmet

Behörighet

Denna utbildning kräver tidigare högskoleutbildning. Läs mer om behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet - Företagssjuksköterska innebär studier i företagshälsovård, arbets- och miljömedicin och folkhälsoarbete. I utbildningen ingår kurs i vetenskaplig metod och du avslutar med ett examensarbete omfattande 15 hp. Utbildningen omfattar sammanlagt 60 hp på avancerad nivå och innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning. Programmet ges på halvfart, men den verksamhetsförlagda utbildningen ges på helfart. Programmets huvudområde är omvårdnadsvetenskap där examensarbete ingår. Förutom huvudområdet läses kurser inom medicin. Programmet ger efter magisterexamen möjlighet att fortsätta mot masterexamen i omvårdnadsvetenskap. I huvudområdet omvårdnadsvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska, 60 hp

Mer information

Programöversikt

Här ges en översikt av de kurser som ingår i programmet. En närmare beskrivning av kursernas innehåll, de förväntade studieresultaten, upplägg och examination samt förkunskapskrav framgår av kursplanen för respektive kurs. 

Programöversikt Specialistsjuksköterskeprogrammet Företagssjuksköterska fr.o.m. HT2016

Programöversikt Specialistsjuksköterskeprogrammet Företagssjuksköterska fr.o.m. HT2015

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot företagssjuksköterska, Medicine magisterexamen

Karriär

Utbildningen ger möjlighet att självständigt arbeta som företagssjuksköterska med specialistkompetens för preventivt arbetsmiljöarbete och folkhälsoarbete bland människor i arbetslivet.

Anmälan

Nivå: Avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Halvfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Antal platser: 30

Urval: Antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-79703

Kontakt

Institutionen för hälsovetenskaper

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Anna-Karin Mouazzen