Hotell och värdskap, 180 hp

En branschorienterad utbildning för dig som har stort intresse för hospitality-området hotell, service och värdskap. Efter studierna kan du arbeta i arbetsledande positioner inom hotellverksamhet, besöksnäring och mötesindustrin.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Med en examen från RHS har du kunskaper och verktyg som krävs för dig som vill arbeta med hospitality inom hotell och service i den nationella och internationella besöksnäringen.

I Campus Grythyttans unika och kreativa miljö får du undervisning utifrån Five Aspects Meal Model (FAMM), där aspekterna rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen är centrala. Modellen har tagits fram vid RHS för att förstå helhetsperspektivet av en måltidsupplevelse.

I utbildningen är kunskap och förståelse för hotellverksamhet, värdskap och service utgångspunkt men du läser även grundläggande företagsekonomi vilket innebär organisation och ledarskap, marknadsföring, ekonomistyrning och affärsredovisning.

Programmet gästas kontinuerligt av framgångsrika svenska och internationella branschrepresentanter vars föreläsningar hjälper dig att förankra dina inhämtade kunskaper i verkligheten. I utbildningen ingår även verksamhetsförlagda studier som du själv söker och genomför i samarbete med nationella och internationella branschföreträdare.

Utbildningen är i grunden teoretisk men kombineras med praktiska moment för att öka din yrkesskicklighet, kreativitet och förmåga till nytänkande.

Utbildningsplan Hotell och värdskap, 180 hp

Examen

Filosofie kandidatexamen

Karriär

Framtidens besöksnäring behöver välutbildade medarbetare då det finns ett stort behov av kunniga personer på kvalificerade positioner inom hotellverksamhet, servicenäring och mötesindustri. Programmet är karriärorienterat och du kan efter erlagd kandidatexamen studera vidare på avancerad nivå. Med vetenskaplig grund har du möjlighet att analysera branschens behov och bidra till dess utveckling.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Hällefors/Grythyttan

Institution: Restaurang- och hotellhögskolan

Antal platser: 30

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet.


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-69700

Kontakt

Restaurang- och hotellhögskolan

Studievägledare: Marie Valegren

Telefon: 019-30 30 00 (växel)

E-post: This is an email address