Audionomprogrammet, 180 hp

Audionomprogrammet är för dig som vill arbeta med barns och vuxnas hörsel, rehabilitering av hörsel och kommunikationsförmåga. Under utbildningen läser du kurser som till exempel kommunikation, ljudets fysikaliska egenskaper, psykologi, ljudmiljö, sociologi, akustik, hörsel- och balanssystemets anatomi samt fysiologi och patologi.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

I ditt arbete som legitimerad audionom möter du människor i alla åldrar och arbetar med utredning och rehabilitering av barns och vuxnas hörsel- och kommunikationsförmåga. I arbetsuppgifterna ingår genomförande av audiologisk diagnostik och rehabilitering, exempelvis hörselmätning, hörhjälpmedelsanpassning, stödjande samtal, rådgivning och undervisning.

Utbildningen omfattar studier med inriktning mot teknik, medicin, beteende- och samhällsvetenskap samt humaniora. Utbildningens tvärvetenskapliga karaktär återspeglas i innehållet i de kurser som ingår i programmet: kommunikation, ljudets fysikaliska egenskaper, akustik, ljudmiljö, psykologi, pedagogik, hörsel- och balanssystemets anatomi, fysiologi och patologi, hörande, hörselnedsättning, hörseltekniska hjälpmedel samt teknisk och pedagogisk rehabilitering. Audionomutbildningen innehåller både teori och praktisk tillämpning.

Utbildningsplan Audionomprogrammet, 180 hp

Mer information

I audionomens yrkesfunktion ingår att utreda och rehabilitera hörsel- och kommunikationsförmåga. Audionomen har också ett ansvar att bidra till god hörselhälsa genom att uppmärksamma olika hörselskaderisker. Som audionom möter du både barn och vuxna och arbetar i huvudsak på hörcentral/audiologisk klinik eller på privata kliniker.

En audionom kartlägger och bedömer en persons kommunikationsförutsättningar och behov samt genomför teknisk/pedagogisk rehabilitering exempelvis i form av hjälpmedelsutprovning för att underlägga de svårigheter som kan uppstå till följd av nedsatt hörförmåga.

I arbetsuppgifterna ingår även stödjande samtal, rådgivning och undervisning till individer och grupper. För närvarande är det stor efterfrågan på audionomer i Sverige.

Audionomprogrammet omfattar 3 års heltidsstudier i huvudämnet hörselvetenskap.
Programmet leder efter 180 hp till audionomexamen och uppfyller därmed kraven för kandidatexamen.

Antagning till audionomprogrammet sker varje höst.

Audionomprogrammet innehåller både teori och praktisk tillämpning. De teoretiska studierna ställer krav på förkunskaper inom matematik och fysik på gymnasial nivå. Sökande bör vara förtrogna med områden som ekvationslösning och geometri samt fysikaliska mätetal och enheter. Under utbildningens inledande veckor erbjuds nya studenter stöd i att repetera dessa kunskaper. De praktiskt tillämpade, verksamhetsförlagda studierna kan förläggas på annan ort än studieorten.

Efter programmet kan du välja att läsa vidare på avancerad nivå med möjlighet att avlägga masterexamen. Forskarutbildningsmöjlighet finns inom området handikappvetenskap.

Programöversikt ht15.pdf

Programsöversikt ht14.pdf

Examen

Audionomexamen, Kandidatexamen

Karriär

Audionomer arbetar idag inom landstingets hörcentraler eller audiologiska kliniker, privat hörselvård, arbetsförmedling eller försäkringskassa. En del audionomer är engagerade i forskning eller utveckling och marknadsföring av hörseltekniska hjälpmedel. Efter programmet kan du läsa vidare på avancerad nivå till magister- och masterexamen. Även möjlighet till forskarutbildning finns.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Antal platser: 30

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-79712

Kontakt

Institutionen för hälsovetenskaper

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address

Programansvarig: Susanne Köbler