Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, 180 hp

Vill du arbeta som detektiv för att lösa kluriga problem, sök programmet där teori varvas med spännande laborationer. En bred utbildning med inriktning mot kemi, biologi och juridik där du uppmuntras att läsa en termin utomlands.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11).

Att spåra, analysera och identifiera olika ämnen och material är en viktig uppgift inom många områden. För att säkra att mediciner inte innehåller skadliga ämnen, idrottare inte är dopade, eller att mat inte innehåller bakterier eller gifter, krävs det kunskap i analysvetenskap. Inom det kriminaltekniska området, forensik, används naturvetenskapliga metoder för att koppla spår, till exempel DNA eller oljespill, till brott.

Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik ger dig en utbildning inom kemi och biologi samt juridik för att du ska kunna göra utredningar i ett kriminaltekniskt laboratorium, inom läkemedels- och kemiindustrier, eller inom statliga utrednings- och övervakningsorgan.

Lärarna bedriver forskning inom ramen för analysvetenskap och använder sina specialkunskaper och kontakter med näringslivet och myndigheter i undervisningen. Vid universitetet finns laboratorier med avancerad utrustning, bland annat ett av FN:s referenslaboratorier för organiska miljögifter.

Sista året uppmuntras du att studera utomlands t.ex. forensik vid Glasgow Caledonian University i Skottland. Det finns möjligheter att göra examensarbete med FN ,våra internationella samarbetspartners eller med företag.

Utbildningsplan Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, 180 hp

Mer information

Programmet

Analysvetenskapliga programmet i kemi med inriktning mot forensik ger dig en utbildning inom kemi och biologi samt juridik. 

Första året inleds med laborativa moment inom analysvetenskap och forensik och efterföljs av kemisk teori med forensik som ledord. Därefter studeras juridik; svenska rättsystemet och miljörätt, samt  cellbiologi.

Andra året innehåller biologisk och kemisk teori med forensiska inslag och avslutas med analysvetenskap och forensik där kunskaperna vävs ihop i forensiska fallstudier.

Tredje året kan du välja att studera utomlands eller välja fördjupningskurser inom instrumentella metoder, biokemi och miljöforensik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Vid universitetet finns laboratorier med avancerad utrustning, bl. a. ett av FNs referenslaboratorier för miljögifter.

Internationellt utbyte

Sista året kan du studera forensik i programmet "Forensic Investigation" vid Glasgow Caledonian University, Skottland. Det finns även möjligheter att göra examensarbete med FN eller andra internationella samarbetspartners.

Kursgång

Termin 1

Introduktion till analysvetenskap och forensik 7,5 hp
Allmän kemi 7,5 hp
Organisk och analytisk kemi 7,5 hp
Biokemi 7,5 hp

Termin 2

Från brott till påföljd: Om det svenska rättssystemet 7,5 hp
Prokaryot cellbiologi 7,5hp
Eukaryot cellbiologi 7,5 hp
Nationell miljörätt 7,5 hp

Termin 3+4

Oorganisk kemi 7,5 hp
Fysiologi 7,5 hp
Doping, narkotika och kriminalteknik 15 hp
Analytisk kemi 7,5 hp
Matematik och statistik för naturvetare 7,5 hp
Analysvetenskap och forensik 15 hp

Termin 5+6

Instrumentella analytiska metoder 15 hp
Miljöforensik 15 hp
Analytisk biokemi 15 hp
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi 15 hp

Programfolder för Analysvetenskapligt program i kemi 2016 (PDF)

(OBS! Kursgången i foldern är ej uppdaterad)

Examen

Naturvetenskaplig kandidatexamen

Karriär

Akademiker med analytisk förmåga är eftersökta. Kemisk och biologisk analys används inom farmakologi, bioteknik, vid medicinska utredningar, samt inom kemikalie-, och livsmedelsindustrin. En kemiexamen med biologi och juridik ger möjlighet till jobb inom statliga myndigheter med t.ex. kriminalteknik, miljöövervakning och läkemedelskontroll. Utbildningen är en bra bas för fortsatta studier på mastersprogram och därefter vidare forskarutbildning.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Antal platser: 20

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-59707

Kontakt

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address