Måltidsekologprogrammet, 180 hp

Måltidsekologprogrammet är en mångvetenskaplig utbildning med inriktning mot måltider, klimat, miljö och hälsa. Efter studierna kan du arbeta inom alla branscher som har anknytning till livsmedel eller måltid, som inköpare, kock, informationsansvarig, konsult eller miljöchef.

Om programmet

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Framtidsutmaningarna inom livsmedelssystemet är stora och programmet ger kunskaper för att förstå och arbeta inom hela detta område genom att erbjuda ett unikt tvärvetenskapligt perspektiv, och samtidigt ge djup kunskap inom viktiga områden, så som agroekologi, miljö, hälsa och gastronomi. Den första delen av programmet är förlagd till Campus Örebro där fokus ligger på naturvetenskapliga studier av livsmedelsproduktion och produktkvalitet. I studierna ingår även ekologi, miljö och hållbar utveckling, toxikologi och mikrobiologi. Den andra delen fokuserar på studier av måltidens olika aspekter och är förlagd till den naturnära och kreativa miljön vid Campus Grythyttan. Studierna behandlar bland annat sinnesupplevelser av livsmedel och måltider, livsmedelshygien, tillagningsmetoder, värdskap samt planering och bedömning av måltider. De teoretiska studierna varvas med praktiska övningar och arbeten under hela studietiden. Studierna avslutas med ett examensarbete där du själv väljer inriktning mot miljövetenskap, eller måltidskunskap och värdskap.

Efter avslutat program har du både teoretiska och praktiska kunskaper som knyter ihop hela livsmedelssystemet från jord till bord. Idag är enigheten stor om att livsmedelssystemet måste formas utifrån hållbara kriterier då ät måltidsekologers kunskap ovärderlig.

Utbildningsplan Måltidsekologprogrammet, 180 hp

Mer information

Här finner du ytterligare information om Måltidsekologprogrammet.

Hur är programmet upplagt?

Den första terminen läser du måltidsekologi med kurser från miljövetenskap och måltidskunskap och värdskap. De följande två terminerna ägnar du åt studier i livsmedelsproduktionens klimat- och miljöeffekter, ekologi, hållbar matproduktion, evolution, zoologi, botanik, fysiologi, toxikologi, näringslära och mikrobiologi. Den fjärde och femte terminen fokuseras på måltiden och är förlagd till den kreativa miljön vid campus Grythyttan. Vi studerar sinnesupplevelser av livsmedel och måltider, livsmedelspåverkan vid hantering, tillagning och förvaring, livsmedelshygien, tillagningsmetoder, värdskap och bedömning och planering av måltider. Den sjätte terminens första hälft utgörs av kurser där vi använder kunskaper från programmet i praktiska fall. Studierna avslutas med ett examensarbete i miljövetenskap eller måltidskunskap och värdskap. Under hela utbildningen genomför vi praktiska försök i ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion på Måltidsekologiskt centrum vid naturbruksgymnasiet Kvinnerstaskolan. Detta inbegriper produktion av grönsaker, frukt, spannmål, ägg, och fågel. Råvarorna används sedan i utbildningen vid tillagning och analys. Termin 1-3 läses i Örebro, termin 4-5 i Grythyttan. Termin 6 läses i Grythyttan alternativt Örebro.

Kursgången är:

 • Miljövetenskap, Agroekologi, 15 hp
 • Måltidskunskap och värdskap, Sensorik – och sinnesupplevelser (Sapere) 15 hp
 • Miljövetenskap, Mat och miljö, 15 hp
 • Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet, 15 hp
 • Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö, 7,5 hp
 • Miljövetenskap, Livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling, 7,5 hp
 • Miljövetenskap, Miljötoxikologi, 15 hp
 • Måltidskunskap och värdskap, Nordisk matlagning, 15 hp
 • Måltidskunskap och värdskap, Den medvetna måltiden, 15 hp
 • Måltidskunskap och värdskap, Livsmedelshygien, 15 hp
 • Måltidskunskap och värdskap. Måltidskulturen i samhället, 15 hp
 • Miljövetenskap, Måltidsekologi, 7,5 hp
 • Måltidskunskap och värdskap, Måltidsekologi, 7,5 hp
 • Examensarbete i Miljövetenskap eller Måltidskunskap och värdskap, 15 hp

Folder för Måltidsekologprogrammet (PDF)

Vad blir jag?

Tänkbara arbetsuppgifter för en måltidsekolog är som inköpare eller miljöchef för grossister, restauranger, dagligvaruhandel, landsting, företag och kommuner, ansvarig för hållbara måltider, ekologisk kock, informatör, lärare, ekologisk matentreprenör, laborativt arbete. Tänkbara arbetsplatser är högskolor, myndigheter, intresseorganisationer, livsmedelsföretag, småskalig produktion dagligvaruhandel, grossister, egen konsultverksamhet, samt restaurang- och hotellbranschen.

Vad får jag för examen?

Programmet är på sex terminer och leder till en filosofie kandidatexamen med miljövetenskap eller måltidskunskap & värdskap som huvudämne beroende på vilken inriktning du väljer på den sista kursen, det självständiga arbetet.

Instagram: mealecology

Följ måltidsekologstudenterna på instagram!

Examen

Filosofie kandidatexamen

Karriär

Det finns ett ökande behov av personer med bred och djup kompetens om mat och miljö inom branscher med anknytning till livsmedel och måltid. Möjliga yrkesfunktioner är inköpare, miljöstrateg, informationsansvarig, konsult, miljöchef eller kock på livsmedelsföretag, hos grossister, inom restaurang- och hotellbranschen, dagligvaruhandel samt på myndigheter och intresseorganisationer.

Anmälan

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2017

Studietakt: Helfart

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Antal platser: 30

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet.


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-59708

Kontakt

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Telefon: 019-303000 (växel)

E-post: This is an email address